Ваня та Олеся

Петя и Мирослава

Саша и Маряна

Ваня и Надя

Вася и Алина

Вася и Мирослава

Степан и Людмила

Ваня и Оксана

Коля и Нина

Миша и Яна

Юрий и Наташа

Ваня и Таня

Вася и Ира

Юрий и Маряна

Юрий и Яна

Вася и Маряна

Ваня и Наташа_15\09

Ваня и Наташа_4\09

Юрий и Катя

Вася и Таня

Вова и Лариса

Вова и Вита

Сергей и Диана

Ваня и Данка

Юрий и Аня

Юрий и Светлана

Ваня и Юля